Aptiv BBS

Aplikacja do raportowania i obsługi sytuacji near miss

03_Aptiv

Oprogramowanie do zgłaszania i obsługi sytuacji potencjalnie wypadkowych w Aptiv Services Poland SA w Gdańsku - filia znanej firmy z zakresu innowacyjnych rozwiązań motoryzacyjnych.

Składa się z panelu administracyjnego do zarządzania sytuacjami potencjalnie wypadkowymi oraz aplikacji mobilnej do ich zgłaszania.

Od czasu jego wdrożenia zgłoszono więcej sytuacji grożących wypadkiem, zaoszczędzono czas, a proces raportowania został znacznie przyspieszony. 

Jabłko
Strona internetowa
Android

Referencja

Firma YARMOBILE wywiązała się znakomicie z powierzonego zadania, finalny produkt odpowiada oczekiwaniom klienta do tego stopnia, że pozostałe zakłady grupy wyraziły chęć wdrożenia podobnego rozwiązania u siebie. Za każdym razem, kiedy wynikały kwestie modyfikacji lub zmian w aplikacji, YARMOBILE stawał na wysokości zadania i szybko wdrażał poprawki i modyfikacje. Niniejszym udzielamy firmie YARMOBILE referencji. Wierzymy, że nasza współpraca z profesjonalistami tej klasy zaowocuje w przyszłości kolejnymi wdrożeniami.
Krzysztof Olkowski
IT Infrastructure Coordinator, Aptiv Services Poland S.A.

Studium przypadku

Aplikacja mobilna do raportowania near miss

  • Logowanie pracownika.
  • Wybór działu fabrycznego i rodzaju inspekcji.
  • Łatwe odpowiadanie na pytania dotyczące środków ochrony indywidualnej, zagrożeń dla pracowników, ergonomii, narzędzi i sprzętu oraz procedur.
  • Możliwość wyboru osoby odpowiedzialnej za realizację działań korygujących, terminy i uwagi.
2
Kopia aptiv_komp

Panel administracyjny do zarządzania near miss

  • Logowanie administratora lub pracownika.
  • Definiowanie działów fabrycznych, rodzajów kontroli i pracowników (plus import z arkusza).
  • Nadzorowanie inspekcji BBS z aplikacji mobilnych; nadawanie statusów, osób odpowiedzialnych i terminów.

Zrzuty ekranu

Kliknij jeden ze zrzutów ekranu, aby powiększyć

Zastanawiasz się, jak taka, lub lepsza aplikacja, sprawdziłaby się w Twoim przypadku?