...

Aptiv BBS

Aplikacja do raportowania i obsługi sytuacji near miss

03_Aptiv

Oprogramowanie do zgłaszania i obsługi sytuacji potencjalnie wypadkowych w Aptiv Services Poland SA w Gdańsku - filia znanej firmy z zakresu innowacyjnych rozwiązań motoryzacyjnych.

Składa się z panelu administracyjnego do zarządzania sytuacjami potencjalnie wypadkowymi oraz aplikacji mobilnej do ich zgłaszania.

Od czasu jego wdrożenia zgłoszono więcej sytuacji grożących wypadkiem, zaoszczędzono czas, a proces raportowania został znacznie przyspieszony. 

Jabłko
Strona internetowa
Android

Referencja

Firma YARMOBILE wywiązała się znakomicie z powierzonego zadania, finalny produkt odpowiada oczekiwaniom klienta do tego stopnia, że pozostałe zakłady grupy wyraziły chęć wdrożenia podobnego rozwiązania u siebie. Za każdym razem, kiedy wynikały kwestie modyfikacji lub zmian w aplikacji, YARMOBILE stawał na wysokości zadania i szybko wdrażał poprawki i modyfikacje. Niniejszym udzielamy firmie YARMOBILE referencji. Wierzymy, że nasza współpraca z profesjonalistami tej klasy zaowocuje w przyszłości kolejnymi wdrożeniami.
Krzysztof Olkowski
IT Infrastructure Coordinator, Aptiv Services Poland S.A.

Studium przypadku

Problemy

 • Bardzo niewiele BBS (oparte na zachowaniu bezpieczeństwo) i zdarzeń near-miss (potencjalnie prowadzących do wypadku) w gdańskiej fabryce Aptiv.
 • BBS i sytuacje grożące wypadkiem były zgłaszane na papierze, a dane wprowadzane do formularza Excela, wysyłane ręcznie do odpowiednich osób i sprawdzane. Kosztowało to dużo czasu, a papierowe segregatory zajmowały miejsce.
 • Dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu kultury pracy w zakładzie.
 • Gotowość do zaangażowania pracowników do zgłaszania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
 • Okazało się, że gotowe „pudełkowe” rozwiązania były zbyt skomplikowane i drogie.

Rozwiązanie

Stworzyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie do raportowania i obsługi BBS w fabryce Aptiv Services Poland SA, składające się z:

 • A panel webowy do obsługi raportów BBS w biurze,
 • Aplikacje mobilne Android i iOS „Aptiv BBS” dla pracowników i kontrolerów.

Rezultaty

 • Więcej BBS i near-miss raportów w gdańskiej fabryce Aptiv.
 • Oszczędzanie czasu; znaczne przyspieszenie przetwarzania raportów.
 • Bezpieczeństwo pracy w fabryce jest lepiej monitorowane.
 • Kultura pracy w zakładzie wzrosła i jest na wysokim poziomie.
 • Pracownicy są zaangażowani w zgłaszanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Aplikacja mobilna do raportowania near miss

 • Logowanie pracownika.
 • Wybór działu fabrycznego i rodzaju inspekcji.
 • Łatwe odpowiadanie na pytania dotyczące środków ochrony indywidualnej, zagrożeń dla pracowników, ergonomii, narzędzi i sprzętu oraz procedur.
 • Możliwość wyboru osoby odpowiedzialnej za realizację działań korygujących, terminy i uwagi.
2
Kopia aptiv_komp

Panel administracyjny do zarządzania near miss

 • Logowanie administratora lub pracownika.
 • Definiowanie działów fabrycznych, rodzajów kontroli i pracowników (plus import z arkusza).
 • Nadzorowanie inspekcji BBS z aplikacji mobilnych; nadawanie statusów, osób odpowiedzialnych i terminów.

Zrzuty ekranu

Kliknij jeden ze zrzutów ekranu, aby powiększyć

Zastanawiasz się, jak taka, lub lepsza aplikacja, sprawdziłaby się w Twoim przypadku?