...

BMVS Transport

11_BMVS

Duże, dedykowane oprogramowanie logistyczne z funkcjonalnością zarządzania transportem. Wyszukuje najbliższe ciężarówki na podstawie ich deklarowanej i rzeczywistej dostępności, umożliwia dyspozytorowi wysłanie zapytania do właścicieli ciężarówek, zbiera ich oferty cenowe oraz umożliwia dyspozytorowi wybór zwycięskiej ciężarówki do realizacji zlecenia.

Jabłko
Strona internetowa
Android

Panel administracyjny

 • Dashboard: mapa z ikonami - lokalizacjami kierowców
 • Użytkownicy
 • Pojazdy: na liście widoczny status pojazdu, ostatnio znana lokalizacja, lokalizacja deklarowanej dostępności. Możliwość podglądu i edycji pojazdu (wiele parametrów technicznych pojazdu, rejestracji, ubezpieczenia, właściciel i kierowcy)
 • Find closest units: funkcjonalność wyszukiwania najbliższych pojazdów względem początku trasy.
 • Smart - new quote. Wprowadzanie oferty zlecenia transportowego, następnie wysyłanie zapytania do wszystkich właścicieli pojazdów,których kierowcy zadeklarowali obecność w pobliżu miejsca początkowego trasy w wymaganym terminie.
 • Smart - quotes. Lista ofert z licznikiem czasu przy każdej.
 • Bid board. Istotną funkcjonalnością serwisu jest zgłaszanie propozycji wycen transportów towarów ze zleceń przez właścicieli ciężarówek, z aplikacji mobilnej BMVS Smart. Te propozycje są następnie weryfikowane i wybierana jest najkorzystniejsza.
 • Wysyłka powiadomień push do kierowców i właścicieli pojazdów
 • Wysyłka SMS weryfikacyjnych do aplikacji kierowców
 • Wysyłka ofert przez e-mail do zlecających klientów.
okrążenie bmvs
telefon bmv

Aplikacja mobilna BMVS Driver

 • Rejestracja kierowcy - podanie numeru telefonu. System weryfikuje powiązanie z pojazdem.
 • Odbiór SMS z kodem weryfikacyjnym
 • Aplikacja wymaga i sprawdza następujące ustawienia i umożliwia przejście do ustawień systemowych celem ich zmiany: usługi lokalizacyjne, dokładność lokalizacji, powiadomienia push, odświeżanie w tle, tryb niskiego zużycia energii, dane komórkowe
 • Ustalanie statusu kierowcy naciśnięciem jednego przycisku: IN SERVICE / OUT OF SERVICE
 • Ustalenie deklarowanego przyszłego miejsca i czasu pobytu
 • Odbiór powiadomień push
 • Okresowa wysyłka lokalizacji urządzenia w tle

Aplikacja mobilna BMVS Smart

 • Rejestracja właściciela pojazdu - podanie numeru telefonu i innych danych. Konto będzie zaakceptowane w panelu administracyjnym.
 • Lista pojazdów z ich statusami, miejscami deklarowanego pobytu, bieżącymi lokalizacjami. Ustawianie dostępności każdego z nich dla zleceń transportowych.
 • Lista zaproszeń - zleceń transportowych - dla danego pojazdu. Szczegóły trasy, jej długość, ładunek itd.
 • Możliwość składania oferty cenowej do każdego zlecenia. Oferta ta jest weryfikowana i oceniana w panelu administracyjnym.
 • Powiadomienie push o wybraniu lub odrzuceniu danej oferty

Zrzuty ekranu

Kliknij jeden ze zrzutów ekranu, aby powiększyć

Zastanawiasz się, jak taka, lub lepsza aplikacja, sprawdziłaby się w Twoim przypadku?