Audyt gospodarstwa

23_farm_audit

Aplikacja dla przeprowadzania audytów farm krów

Android

Aplikacja mobilna Android do przeprowadzania audytów

  • dla obsługi wielu farm
  • dane o urodzeniach krów
  • produkcja w stadzie
  • reprodukcja
  • parametry zdrowia krów
  • ocena BCS
  • TMR
  • kalkulator paszowy
  • raporty pdf pobierane z serwera
farm audit

Zrzuty ekranu

Kliknij jeden ze zrzutów ekranu, aby powiększyć