...

Oprogramowanie do planowania zwalczania szkodników

wykonana dla firmy Soimul Taberei

04_Soimul_Taberei

Oprogramowanie do planowania prac zwalczania szkodników, które zoptymalizowało firmę Soimul Taberei o 70%!

Dane firmy klienta
Rumuńska firma zajmująca się zwalczaniem szkodników, mająca klientów w całym kraju, 10 pracowników (4 obsługi klienta i 6 operatorów terenowych), z szeroką gamą klientów z sektora HoReCa, administracji publicznej, gospodarstw domowych itp.

Informacje o aktywności
Obsługa spotkań z klientami i eliminowanie problemów ze szkodnikami w lokalizacjach klientów

Strona internetowa

Referencja

Mieliśmy doskonałe partnerstwo z YarMobile z szybkim czasem reakcji (testowanie i błędy), dostarczaniem pomysłów i rozwiązań w celu przezwyciężenia problemów związanych z wdrażaniem funkcji i ogólnie dobrą obsługą klienta z ich strony. Od czasu migracji z naszych starych sposobów codziennej działalności na nową platformę, którą stworzył dla nas YarMobile, zaobserwowaliśmy znaczne spadki czasu przetwarzania. Informacje zwrotne od naszych operatorów terenowych były świetne, powołując się na jaśniejsze instrukcje dotyczące ich harmonogramu pracy i tego, co muszą robić w lokalizacjach naszych klientów.
Andriej Chira
Założyciel Soimul Taberei

Studium przypadku

Rozwój Fluttera – korzyści | YarMobile

Problemy

 • Na co dzień pracowaliśmy z szeroką gamą niezwiązanych ze sobą narzędzi, jak np
  • 2 pliki Excel (1 dla informacji o kontrakcie klienta i 1 dla informacji o powtórzeniu klienta / spotkaniu
  • Wiele plików Word, umów, zamówień słownych itp.
  • Kalendarz Google, z którym synchronizowaliśmy nasze smartfony, aby nasi operatorzy terenowi mieli jakiś pogląd na prośby i problemy naszych Klientów.
 • Nasze rutynowe umawianie wizyt zajmowało dużo czasu, ponieważ musieliśmy ręcznie porównywać informacje zawarte w obu plikach Excel z Kalendarzem Google, ponieważ nasze ogólne informacje o każdym Kliencie były rozłożone w 3 miejscach.
 • Średni czas przetwarzania rejestracji nowego klienta wynosił ok 20 minut.
 • Średni czas przydzielania nowego klienta wynosił ok 10 minut.
 • Planowanie terminów spotkań na każdy cały miesiąc zajmowało ok 10 godzin (rozłożone na 3 dni), ponieważ musieliśmy uważać, aby nie przegapić określonej prośby lub istotnej informacji.
 • Przydzielanie operatorów terenowych do wspomnianych spotkań (lokalizacji) trwało 2 godziny.
 • W naszej starej konfiguracji mogliśmy przetwarzać około 240 zleceń serwisowych miesięcznie.

Rozwiązanie

Firma YarMobile zaprojektowała i stworzyła aplikację internetową która zebrała wszystkie informacje o Klientach i terminach w jednym miejscu:

 • preferencje klienta,
 • problemy ze szkodnikami w lokalizacjach,
 • podstawowe informacje o lokalizacji (adres, godziny otwarcia, rodzaje potrzebnych zabiegów itp.).

Ponadto rozwiązanie zapewnia szybszą alternatywę dla Kalendarza Google, aby osiągnąć 3 cele:

 • łatwe planowanie spotkań i zarządzanie zleceniami dla pracowników obsługi klienta,
 • łatwy harmonogram pracy i zarządzanie przepływem pracy dla operatorów terenowych,
 • łatwe zarządzanie klientami w oparciu o informacje zwrotne wprowadzane przez operatorów w terenie.

Opracowane przez nas rozwiązanie spełniło wszystkie wyżej wymienione potrzeby i nie tylko.

Rezultaty

Zauważyliśmy znaczne skrócenie czasu przetwarzania zleceń od czasu migracji ze starych sposobów prowadzenia codziennej działalności na nową platformę, którą stworzył dla nas YarMobile. Informacje zwrotne od naszych operatorów terenowych były świetne, powołując się na jaśniejsze instrukcje dotyczące ich harmonogramu pracy i tego, co muszą robić w lokalizacjach naszych klientów. Opinie od naszych pracowników zarządzania klientami również były świetne, powołując się na łatwość korzystania z platformy i łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji o kliencie, w porównaniu do przeglądania kilku plików.

 • Średni czas przetwarzania rejestracji nowego klienta spadł do około 10 minut (-50%).
 • Średni czas przypisywania nowego klienta spadł do około 5 minut (-50%).
 • Planowanie terminów spotkań na cały miesiąc spadło do około 4 godzin (-70%).
 • Przydzielanie operatorów terenowych do wspomnianych terminów (lokalizacji) spadło do około 1 godziny (-50%).
 • Uwolnienie tak dużej ilości czasu na przetwarzanie, obsługę i codzienne czynności pozwoliło nam przyjąć więcej klientów, bez wzrostu liczby personelu.
 • Obecnie realizujemy około 300 zleceń serwisowych miesięcznie (+24%), z przewidywaną obsługą około 360 zleceń serwisowych miesięcznie przy obecnej sile roboczej.

Funkcje oprogramowania do planowania zwalczania szkodników

 • Dashboard
  • liczba zadań nieprzydzielonych
  • liczba zadań przydzielonych lecz niewykonanych
  • łączny przychód danego dnia
  • lista TODO
  • kalendarz
 • Klienci - lista i szczegóły
 • Lokalizacje - wykaz i szczegóły wraz z mapą
 • Zadania - lista i szczegóły, statusy definiowane w ustawieniach, rekursja zadań - automatyczne tworzenie według zdefiniowanego interwału dla każdego klienta indywidualnie
 • Historia zadań
 • Kalendarz - miesięczny, tygodniowy, dzienny z łatwym przydzielaniem zadań pracownikom poprzez przeciąganie na odpowiednią pozycję - datę i godzinę
 • Mapa
 • Użytkownicy - administratorzy, pracownicy biurowi, pracownicy terenowi
 • Ustawienia - definicje procedur i statusów zadań
 • Dziennik wszystkich operacji na zadaniach
 • Narzędzia administracyjne
Soimul Taberei

Zrzuty ekranu

Kliknij jeden ze zrzutów ekranu, aby powiększyć

Zastanawiasz się, jak taka, lub lepsza aplikacja, sprawdziłaby się w Twoim przypadku?