...

Glass Romance

Aplikacja quizowa stworzona na targi

37_szkło_romans

Aplikacja mobilna na targi - quiz do wyboru jednej z dwóch pozycji. Photos obiektów definiuje się w panelu administracyjnym.

Aplikacja rejestruje dane użytkowników oraz zbiera opcjonalne zgody na wykorzystanie ich danych. To wyświetla losowo dwa elementy, aby użytkownik mógł wybrać jeden z nich. Żaden element nie jest wyświetlany dwukrotnie.

Statystyki wyboru przedmiotów prezentowane są w panelu administracyjnym na serwerze.

Opis aplikacji

  • aplikacja rejestruje dane użytkownika i zbiera opcjonalne zgody na użycie jego danych
  • ładowanie danych - zdjęć przedmiotów z panelu administracyjnego
  • wyświetlanie losowo dwóch przedmiotów i umożliwienie użytkownikowi wyboru jednego z nich; żaden przedmiot się nie powtarza.
  • podziękowanie i wysłanie wyborów na serwer, oraz e-mail użytkownika
  • statystyki wyborów przedmiotów są prezentowane w panelu na serwerze
zakładka zdjęcie

Zrzuty ekranu

Kliknij jeden ze zrzutów ekranu, aby powiększyć

Zastanawiasz się, jak taka, lub lepsza aplikacja, sprawdziłaby się w Twoim przypadku?