...

Serviceansökan A0

07_A0

En applikation för hantering av fälttjänster: en administrationspanel och en mobilapp för servicetekniker.

Appen tar emot push-meddelanden om en ny serviceorder som tilldelas denna servicetekniker. Då kan han acceptera eller avslå denna order. I serviceordern kan han lägga in en kommentar, fota, ange materialkostnad och tid som lagts ner på beställningen. Han kan också själv skapa en ny ordning.

Hemsida
Android

Administratörspanelen för fälttjänsthanteringen

 • hantera användare, deras roller och behörigheter: administratörer, koordinatorer, servicetekniker
 • hantering av kunder, deras filialer och adresser
 • hantering av serviceorder, deras status och historik; beställningar skapade i panelen och mobilappen
  • nummer, datum, status
  • tilldela servicetekniker, push-notiser till appen
  • beskrivning av misslyckandet, bilder
  • kunden och deras adress
  • servicehistorik
  • data från applikationen: serviceteknikerkommentar, bilder, materialkostnad, nedlagd tid
ao varv
ao telefon-vänster

En mobilapp för servicetekniker

 • servicetekniker inloggning
 • push-meddelanden om tilldelning av en ny order
 • lista över beställningar som tilldelats denna servicetekniker
 • Orderdetaljer; acceptans eller avslag
 • inmatade data – kommentarer från en servicetekniker, bilder, materialkostnad, nedlagd tid
 • skapa nya beställningar av en servicetekniker

Skärmdumpar

Klicka på en av skärmbilderna för att zooma in

Undrar du hur en sådan, eller en bättre applikation, skulle fungera i ditt fall?