...

Databas över tandbehandlingar

En app för tandläkarmottagning

39_dental

En ansökan om en tandläkare.

En databas med läkare, patienter, möjliga behandlingar, utförda ingrepp och besök, kontroller och behandlingsplaner.

Registrering av nytt besök. Bestämma tillståndet för varje tand. Val av behandlingar att välja för varje tand. Utskrift av PDF-rapport från besöket och genomförda behandlingar.

Mobilapplikation för läkare eller assistent

  • patientval eller registrering
  • bestämma tillståndet för varje tand
  • val av behandlingar för sjuka tänder och tid. Databasen över möjliga behandlingar definieras i den administrativa panelen.
  • skickar testet till servern till besöksdatabasen
1
2

Administrationspanel

  • databas över läkare, patienter, möjliga behandlingar
  • databas över utförda procedurer och besök
  • kontroller
  • behandlingsplan
  • utskrift av pdf-rapporten från besöket och genomförda behandlingar

Skärmdumpar

Klicka på en av skärmbilderna för att zooma in

Undrar du hur en sådan, eller en bättre applikation, skulle fungera i ditt fall?